Alhamdulillah pada tanggal 26-27 Maret 2019, SD Islam Khalifah Annizam Palembang telah mengadakan kunjungan study banding ke SD Ar Rafi’ Kota Bandung.

SD Islam Khalifah Annizam yang terdiri dari; Bapak Muhammad Rofiq (Pembina Yayasan). Ust. Isnaini Nugroho (Wakil Kepala Sekolah) dan Bunda Franciska (Koordinator Kurikulum) telah diterima dengan sangat baik oleh pihak yayasan yaitu Eyang Hari Suderadjat dan Ibu Yeni Castriyani selaku Kepala Sekolah beserta tim pendidikan SD Ar Rafi’ Bandung.

Pada kesempatan ini, Pihak SD Islam Khalifah Annizam mempelajari tentang konsep sekolah Islam terpadu yang sebenarnya serta kurikulum pendidikan.

Banyak sekali ilmu yang didapat selain menyambung tali Silaturahmi sesama Sekolah Islam. Insya Allah pada masa mendatang hubungan ini akan terus berlanjut dan meningkat.