Alhamdulillah, pada tanggal 17-18 Oktober 2018 telah selesai dilaksanakan Kegiatan magang Guru TK & SD Islam Khalifah Annizam di Sekolah Favorit – Insan Cendekia Madani (ICM) Serpong.

Terima kasih atas ilmunya.
InsyaAllah Ilmunya Bermanfaat bagi kami.

Semoga kerjasama SD Islam Khalifah Annizam Palembang dan ICM terus berlanjut.